rượu rắn hổ

Rượu rắn hổ 700ml (click phóng to) Rượu rắn hổ Sản phẩm của trại rắn Đồng Tâm, Quân Khu 9 Giá: 590,000 VND / hộp (700ml hoặc 1000 ml)...