Trị đau nhứt khớp - Nâng cao tuổi thọ

Toa thuốc trị đau nhứt khớp, tăng thêm tuổi thọ


Sơ lược tiểu sử toa thuốc:
- Uống thuốc thường có bệnh trị bệnh, không bệnh được tăng thêm tuổi thọ. Trị đau nhứt xương khớp, thần kinh tọa châu thân đặc tài.
- Toa thuốc này từ Trung Quốc gửi sang. Do một nữ cán sự họ Bành, đi kiểm tra dân số, lập tờ khai gia đình ở quận Quế Châu. Nơi một thôn quê có 13-14 gia đình, có một ông lão tuổi thọ 130 tuổi, vợ 120 tuổi, con trưởng nam 90 tuổi và một con thứ 80 tuổi. Sau khi làm tờ khai gia đình xong, cô họ Bành tìm hiểu, do đâu mà một gia đình được sống cao niên, ông lão đem toa thuốc này cho cô họ Bành sao lại. Cô họ Bành đem về Hông Kông cho thân mẫu cô dùng. Trước thì thân mẫu cô có bệnh suyễn, răng cứ lung lay, uống thời gian có 2 tháng, bệnh suyễn của mẹ cô hết đi và răng cứng chắc lại. Nên cô truyền tay khắp dân gian, để được cùng nhau hưởng thêm tuổi thọ.

Toa thuốc này có 22 vị + 5 vị = 27 vị

1. Đổ trọng03 chỉ
2. Xuyên khung02 chỉ
3. Cương hoạt02 chỉ
4. Tần giao02 chỉ
5. Sa xâm05 chỉ
6. Ngọc trực02 chỉ
7. Cam Thảo 02 chỉ
8. Phòng phọng02 chỉ
9. Táo nhân05 chỉ
10. Bắc cao kỹ05 chỉ
11. Tục đoan02 chỉ
12. Thục địa03 chỉ
13. Tiền hồ03 chỉ
14. Phục linh03 chỉ
15. Trần bì02 chỉ
16. Đại táo 06 chỉ
17. Mộc qua02 chỉ
18. Ngưu tất03 chỉ
19. Bạch thược03 chỉ
20. Linh tiên05 chỉ
21. Nhục quế03 chỉ
22. Đại hồi03 chỉ
Bổ thêm 5 vị
23. Dâm dương quác01 lượng
24. Chánh đơn qui04 chỉ
25. Song trực (sao)03 chỉ
26. Đọt hoạc03 chỉ
27. Bạch trực03 chỉ

Một thang ngâm 03 lít rượu nguyên chất + 1/2 kg đường phèn. Nếu ai uống rượu dở, có thể thêm đường để uống. Thời gian ngâm 02 tháng, đem ra lược bỏ xác thuốc. Để dành uống mõi bữa ăn chiều, một muỗng súp ăn canh, KHÔNG nên uống nhiều

Lưu ý: toa thuốc này được người khác truyền lại tạo phước đức. Nếu quý khách sử dụng có hiệu quả thì giới thiệu cho người khác dùng. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét