BÀI THUỐC TRỊ ĐAU NHỨC KHỚP XƯƠNG (GOUT)


Toa thuốc này Bạn Trần Tóan (TX) trong dịp dự Đại Hội Khóa 18 năm 2008 tại San Jose, nhờ phổ biến rộng rãi trên Diễn Đàn Khóa 18 : 

BÀI THUỐC TRỊ ĐAU NHỨC KHỚP XƯƠNG (GOUT) 

- BẠCH LINH------- 1 Lạng 
- BẠCH TRỤC------- 5 Chỉ(Sao Vàng Khử Thổ) 
- Ý DĨ------------ 6 Chỉ (Sao Vàng Khử Thổ) 
- NHÂN SÂM-------- 1 Chỉ Rưỡi 
- BẠCH GIỚI TỬ---- 3 Chỉ 
- QUẾ CHI--------- 1 Chỉ 

Mỗi thang thuốc đổ vào 3 chén rưỡi nước nấu còn lại nữa chén, uống xong, nấu lại lần thứ hai liều lượng nước như trên, uống mỗi ngày 2 lần. 

Source: http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=58991&mpage=1&key=&#59019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét