Chăm sóc người say xỉn

Một người bị say xỉn là khi lượng rượu mà họ uống vượt quá ngưỡng mà cơ thể họ có thể chịu đựng và có các hành vi hay tâm lý không bình...