BÀI THUỐC TRỊ ĐAU NHỨC KHỚP XƯƠNG (GOUT)

Toa thuốc này Bạn Trần Tóan (TX) trong dịp dự  Đại Hội Khóa 18 năm 2008 tại San Jose, nhờ phổ  biến rộng rãi trên Diễn Đàn Khóa 18 :  BÀI...