Cao trăn, rượu rắn có tác dụng gì?

Có thể nói rượu rắn và cao trăn là những chế phẩm rất độc đáo của y học cổ truyền phương Đông. Tác dụng lớn nhất của rượu rắn là tiêu phong...

Mo tran: tri nut got chan, trị bong, triet long vinh vien, mem da kho

Mỡ trăn Mỡ trăn nguyên chất Sản phẩm của trại rắn Đồng Tâm, quân khu 9 Giá: 125,000 VND / 3 hộp (20gr/hộp) Giới thiệu:  Tình tr...